Мнения

Избраха България за член на Международното бюро по образование на ЮНЕСКО

На 4 ноември в рамките на 36-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, участие в която взе и българска делегация, ръководена от министър Сергей Игнатов, България бе избрана за член в Международното бюро по образование, информира пресцентърът на МОМН.

България получи най-много гласове-128, в борба с три други държави, като това е най-високият резултат от гласуванията във всички спомагателни органи на ЮНЕСКО, за които бяха проведени избори. Българският представител в Международното бюро по образование ще бъде Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката.

Международното бюро по образование работи като специализиран център по съдържанието, методите и структурата на образованието. Чрез него се създават мрежи от заинтересовани институции, чрез които се разпространява международният опит и съвременните методи за изработване на учебни програми.

Съветът на Международното бюро по образование се състои от 28 страни-членки. По начало членството на отделна държа в междуправителствените органи на ЮНЕСКО се гласува от Генералната конференция на ЮНЕСКО, като половината от състава на бюрото (14 страни-членки) се подновява на всеки две години.

Членството на България в Международното бюро по образование ще засили присъствието на страната ни на международната сцена, както и включването й активно във формати, улесняващи достъпа й до възможности да подсили образователните си политики и да отговори от друга страна по пълноценно и адекватно на европейските насоки за постигане на качествено образование на всички.