Училища

Идея: Училищата да показват как харчат парите си

Една от лансираните идеи на „Заедно в час“ е тази училищата да бъдат задължени да публикуват бюджета си и плана за изразходването на средствата на сайтовете си.

Сред предложенията е и редовното проследяване през около 2-3 години на основните показатели за качеството на образованието, като процент функционално неграмотни ученици, дял на отпадналите от системата деца и други.

От фондацията се застъпват и за въвеждане на мандатност при директорите. Според експертите държавата трябва да поеме ангажимент и за поетапното повишаване на издръжката за ученик.