Мнения

Идея за опрощаване на студентски кредити

В стратегията за висше образование се предвиждат облекчения за студентите с кредити, информира НоваТВ. При определени условия обучението може да излезе и безплатно.

Идеята сега е да се постигне ефект 2 в 1. От една страна студентите, които искат да учат в България да получат облекчение, а от друга държавата да задържи повече млади хора да работят тук. Студентското кредитиране започна преди четири години като до момента заем за обучението си са изтеглили 15 000 студенти.

Условието е поне 5 години след завършването си младежите да работят у нас. А ако са от специалности, които са много търсени, заемът им да бъде опростен изцяло.

У учащите има откровено притеснение от тегленето на заем, но въпреки това се наблюдаа известно търсене на кредитите.

Действащите сега правила изискват от банките да не отпускат заеми на студенти при лихви по-високи от 7%. Кредитите се изплащат за до 10 години. Освен това при студентските кредити има гратисен период – една година след дипломирането и завършването.

Облекченията, предложени в стратегията могат да станат факт, ако получат зелена светлина от новото правителство.