Институции

Играй и учи!

Живеем във време, в което технологиите са неделима част от ежедневието, скъсявайки разстоянието между хората и създавайки паралелна онлайн вселена. Днешните деца растат в този дигитален свят, свикват с него и го приемат за даденост от много ранна възраст.

Повечето детски градини и начални училища не включват изучаването на новите технологии в програмите си. Проектът на сайта dechica.com „Играй и учи“ цели да въведе децата в света на дигиталните технологии.

Някои от упражненията имат по-дълбок смисъл. Като използват насоките, формулирани тук, родителите и учителите могат да провокират разговор с децата на теми като поверителност и онлайн насилие.

Игрите са 20 на брой, разделени по определени теми. Първите три са технологични играчи, следва „Моето семейство, приятели и аз“, с след това и „Моят ден“.

Две игри са за предметите и техните предназначения, а също толкова и в раздел „Защита на поверителността“ и „Емотикони“. Обърнато е внимание на символът „маймунско А“ – @, както и на стойността на вещите, сигурността и развлеченията. Има и Кръстословица.

Всички игри имат особено важна цел – да насочат вниманието на децата към безопасността в Интернет, а последните три занимания обединяват усилията на създателите на игрите в обобщаване на наученото.

Oтиди на сайта

Виж ръководството за родители и учители

Освен, че всеки може да играе играта самостоятелно, има възможност и за едновременното участие на повече деца. Това е възможно с Microsoft Mischief. Този софтуер е приложение към Microsoft Power Point, даващ възможност за работа на един компютър с няколко мишки.

Повече информация за продукта може да се намери на сайта http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/.

Изтеглете вариант на „играй и учи“