Училища

Игнатов е за ваканция през ноември

„Една ваканция от порядъка на няколко дни през ноември вероятно няма да повлияе негативно на учебната програма“, смята министър Сергей Игнатов. Той сподели това вчера по време на подписването на меморандума за сътрудничеството между МОМН и Британския съвет по проекта Connecting Classrooms ( Свързани класни стаи).

В момента неучебен ден през ноември е само Денят на народните будители (1 ноември). Според Игнатов въпросите около малка почивка през 11-я месец от годината няма да са толкова сериозни, ако се промени датата на започване на учебната година. Най-актуалния вариант за това е 1 септември.

„15-и септември е толкова любим ден и дори лошите ученици, когато станат възрастни, като чуят, че е 15-и септември, им става мило“, коментира още министърът като уточни, че този въпросната дата има сериозно влияние върху съзнанието на всеки българин. Малцина знаят, че датата е определена за начало на учебните занятия преди много години, а причината е била чисто практическа – да могат учениците да помагат на родителите си при прибирането на реколтата в ранната есен.

Промените ще бъдат разписани в новия закон за училищното образование. Основната промяна ще касае учебните планове. Новите програми ще влязат в средата на 2012 г. В началото те ще са само за децата от до IV клас, след което постепенно ще бъдат променени и на тези до VII.

Иначе въпросът с ваканциите е актуален и в настоящия момент. За съжаление обаче става дума за принудителни такива. В пазарджишко например са готови да освободят учениците заради опасността от грипна епидемия в района, съобщава „Телеграф“. От началото на седмицата около 30% от учениците от 134 училища не са посещавали учебните занятия по здравословни причини.