Мнения

Иван Кръстев: Успехът в сферата на познанието винаги е свързан с каузата “наука“

„Трябва да бъдем активни. Успехът в сферата на познанието винаги е свързан с индивида, с човека, с хората, които стоят с усилията си, с личната си посветеност на каузата „наука“, зад реализацията на всяко изследване“ – каза зам.-министър Иван Кръстев по време на откриването на при откриването на  EUROAXESS ROAD SHOW – България на 28 март 2014 г. – София.

Той поздрави участниците в събитието от името на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова и им пожела успех във всички начинания.

За значимостта на успешната реализация на български учени в европейски научни структури, включително и висши училища, с успешни проекти на форума говориха и Дора Крумова, съветник политически анализи в Представителството на Европейската комисия в България и проф. д-р Албена Чавдарова, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – домакин на събитието.

За работата на българската част на мрежата EUROAXESS и за възможностите за подпомагане на научните организации и на учените у нас говори Светлана Димитрова, мениджър на програмата и координатор за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нейната презентация бяха посочени полезни начини за консултация и за подпомагане на мобилността чрез центрове и контактни лица в България.

По време на деловата работа на форума с акцент „ЕС в помощ на изследователите при намиране на работа и мобилност“  прагматични съвети и свой опит споделиха успешни учени с реализирани в чужди научни структури проекти, както и други координатори.

В работата на семинара взе участие и д-р Мариела Деливерска, директор на дирекция „Наука“ в МОН.