Мнения

Иван Кръстев откри семинар по проект “Нова възможност за моето бъдеще“

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри в гр. Стара Загора семинар по проект „Нова възможност за моето бъдеще“, реализиращ се от Министерството на образованието и науката, съфинансиран от Европейския социален фонд, на обща стойност 5 862 200 лв.

В приветствието си към участниците във форума заместник-министър Кръстев отбеляза значението на европейските фондове за финансирането на образователната система в България и акцента, който се поставя върху професионалното образование и обучение.

В работната среща участваха Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция по професионално образование и обучение, Георги Хаджийски, парламентарен секретар на МОН, Донка Симеонова, началник на РИО – Стара Загора. На семинара, присъстваха директори, служители, експерти от професионални гимназии от Стара Загора и областта.

По-късно същия ден заместник-министър Кръстев посети гр. Опан и гр.Чирпан. В общината в Опан той се срещна с кмета Минчо Чавдаров и с председателя на Общинския съвет Румяна Динева. В Чирпан заместник-министър Кръстев се срещна с кмета Кичка Петкова, както и с нейния екип.

Основен акцент в разговорите с общинските ръководства бе значението за осигуряване на равен достъп до образование за учениците от малките населени места, необходимостта от подкрепа за по-малките общини с фокус към равен достъп и качество на образованието.

На срещата в община Чирпан бяха обсъдени ролята и мястото на Професионалната гимназия по селско стопанство за подготовката на кадри в отговор на потребностите на местните работодатели.