Мнения

Иван Кръстев откри межународен форум за инвестиции в българската наука

Заместник-министър Иван Кръстев откри международен форум на тема „Повишаване на ефективността на публичните инвестиции в българската наука: Оценка на резултатите и повишаване на качеството на научните изследвания“.

Събитието, което се провежда в Гранд хотел София, се осъществява по инициатива на Министерството на образованието и науката, съвместно с научното издателство „Елзевир“.

В приветствието си към участниците заместник-министър Кръстев изтъкна: „Това, което ще видите в днешния форум, ясно показва, че българската наука и хората, работещи в научните организации в България, имат своето достойно и заслужено място на европейската и глобална карта на постиженията в съвременната наука. Един от начините постиженията на българските научни колективи да достигнат до най-широк кръг от ваши колеги е чрез разширяване на публикационната активност, чрез участие в международни проекти с чужди партньори“.

Кръстев посочи, че българските научни организации заемат едно от челните места по участие в съвместни проекти с международни партньори, което е доказателство не само за качеството на научните изследвания в България, но и за инициативата и за уменията на хората, които стоят зад тях.

Бе изтъкната и ключовата значимост на следващия програмен период 2014-2020 г. и по-конкретно чрез сериозния финансов ангажимент на Европейския съюз към VIII Рамкова програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“. Близо 80 милиарда евро ще бъдат достъпни за научните организации не само за страните членки на ЕС, но и за техните партньори от трети страни, за научна инфраструктура, за иновации и приложни научни изследвания.