Мнения

Иван Кръстев откри конференцията “Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри Национална конференция на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“, предава пресцентърът на МОН.

„Министерството на образованието и науката е национален координатор на реализацията на политиките за учене през целия живот. В този процес ние вървим ръка за ръка с нашите колеги от структурите на Министерството на труда и социалната политика, други държавни ведомства, социалните партньори и организации от сферата на формалното и неформалното образование и обучение. Те са всъщност хората, които работят всеки ден на терен“, изтъкна Кръстев.

Той се позова на данни, че за последните години делът на българите, участвали в дейности, свързани с учене през целия живот, расте устойчиво. Това се дължи на инструменти на държавната политика и е постигнато с положените усилия, с национални и с европейски ресурси при инвестирането в квалификацията и обучението както на безработни, така и на заети граждани.

Заместник-министър Кръстев се спря на значението на приетата в началото на настоящата година Национална стратегия за учене през целия живот с „Хоризонт 2020“ и подчерта, че първият план за действие от Стратегията вече е в процес на изпълнение.