Мнения

Иван Кръстев: Настоящата година е ключова в реформата на професионалното и висшето образование

Заместник-министърът на образованието и науката Кръстев е категоричен, че настоящата година е ключова по отношение на реформата в професионалното и висшето образование. Целта е по-добра реализация на пазара на труда, възможност за упражняване на професия, която да гарантира работно място.

Той беше гост на ученици от XII клас във Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив

Кръстев насочи учениците към възможностите, които предоставя рейтинговата система за висшите училища в България.

„Всеки от вас може да се запознае с рейтинговата система на професионалните направления и специалности. Дипломата сама по себе си нищо не предопределя, защото е много важно какви знания и умения придобива човек в своето образование“, каза той.

Заместник-министърът отговори на редица въпроси, свързани с възнагражденията на учителите, с препоръчителния брой на учениците в паралелка, за подмяната на компютърната техника, за обновяване на материалната база в училищата, за текстовете на учебниците, за оценъчната скала на ДЗИ, за по-ефективното партньорство между педагогическия състав, учениците и родителите. Той благодари за откровеността на своите събеседници и им пожела успех на държавните зрелостни изпити.

Гости на училищния празник във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – Пловдив бяха и  представители на държавни, общински, културни институции, неправителствени организации и др.

Източник: Пресцентър на МОН