Мнения

Иван Игов: 80% от децата у нас учат в опасни сгради

Около 80% от децата у нас учат в сгради, неотговарящи на нормите за безопасност и това е една от причините за агресия в училище. Това заяви детският психолог Иван Игов, който участва в кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата“, организирана в Народното събрание. Иван Игов посочи още, че мярката за двусменен режим на работа на училищата е въведена още през 1972 година като временна мярка и от тогава досега в сгради строени за 300-600 деца учат по 1500-2000 ученика. Паралелките пък набъбват до 30-32 деца при норма 26.

Над 50% от учениците изпитват страх от лошите хигиенни условия и не ходят до тоалетна в училище. Училищният климат в средните училища включва деца от шест възрастови групи, затворени в общо пространство. Всичко това оказва сериозно влияние върху децата, обяснява Игов. Според психолога е отнето правото на равно образование и обучение на две смени при 40 минути часове. Друг проблем е, че децата на седем и осем години учат неща, които не разбират, защото не са узрели за този тип познание.

Решенията, които той предложи, са свързани със създаването на подкрепяща училищна среда, така че в едно училище да учат до 500 деца, на една смяна, така че те да са близки по възраст, а учебното съдържание съобразено с възрастовите разбирания.

Иван Игов посочи, че агресията сред младежите може да е вътрешна и външна. По думите му ние по-често говорим за външните изяви на агресията и рядко за агресията, насочена навътре. Така в България всяка година има между 40-50 деца на възраст до 18 години, които проявяват суицидно поведение, изтъкна детският психолог и добави, че то трудно се забелязва, защото младежът е тих, скромен, притеснен. Игов поощри мярката на просветното министерство за психолог във всяко училище.

По думите му е необходимо създаване на система за помощ и подкрепа, при която децата да могат да продължат напред, взимайки решенията как да продължат живота си. По време на дискусията стана ясно, че тежкото съдържание на учебниците като проблем датира още от далечната 89-та година, но за разлика от тогава сегашните деца не владеели технологията на ученето.

Така се налагало студенти в първи курс да учат с частни учители за първите си изпити. Друг проблем е, че една трета от семействата в България се справят агресивно с проблемите, възникнали помежду им. Това е социален модел, който се пренася и сред децата.

Като огромен проблем сред подрастващите бе отчетен кибертормозът – свързан с електронните средства за комуникация – мобилен телефон, интернет. Кибертормозът води до много голям риск от дългосрочни негативни последици, същевременно той е недобре разбиран, подценяван и недостатъчно управляван става ясно от думите на Игов. „Кибертормозът – той е нещо, което се надгражда, свързан с агресията и тормоза. Оказва се, че пасивността също е форма на агресия. Нашето послание като държава към децата също е агресивно. Така дете – обект на тормоз много лесно прибягва към самоубийство“, изтъкна психологът.

Три са основните форми на тормоз – физически, вербален и социален – изразяващ се в изолиране, игнориране, клюки, слухове, настройки, шпиониране, разрушаване на връзки, кибертормоз.

Кибертормозът е труднопроследим, повсеместен, подценяван, влияе на отношенията на живо, изисква техническа грамотност, почти невидим за непосветените.

Негови конкретни форми са по мобилен телефон – заплахи, обиди, псувни и др. – писане на неприятни неща в интернет – злепоставяне, настройване на другите, социални мрежи, представяне за друг човек, компютърни вируси и кражба на самоличност, обясни специалистът.

Източник: news.bg