Ученици

Зрелостници ще изучават тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение и радикализация

В XII клас се въвеждат теми за глобалните проблеми, които засягат и България – тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение и радикализация. Това включва и проблема с бежанците, емиграцията и имиграцията. Въвеждат се нови понятия като хуманитарно право, глобално образование, устойчиво развитие. 

По темата „Гражданите и икономиката“ младите хора, преди да завършат средно образование, ще трябва да се подготвени да анализират същността и необходимостта от регулацията на пазарната икономика, да познават основните трудови, социални и осигурителни права. Учениците се насочват към ориентиране на пазара на труда, към данъчните политики, но и към солидарността като принцип и други. Въвеждат се понятия линия на бедност, типове социална помощ.

Източник: МОН