Ученици

“Знания за успех“, подкрепа за развитието на деца и младежи

„Знания за успех“ е съвместната програма на ФРГИ със SAP Labs Bulgaria чиято основна цел е да предостави нови възможности за развитие на деца и младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие.

Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.

В програмата могат да участват само училища за средно образование, чрез своите училищни настоятелства като изпълнители на проекта/инициативата.

Едно училище може да кандидатства само с една идея/предложение. Максималната сума, която ФРГИ чрез подкрепата от SAP Labs България ще предостави на един индивидуален проект е 9 700 лева.

Краен срок: 1 октомври 2012 г.

Повече подробности и документи за кандидатстване