Ученици

Здравно обучение от догодина?

От следващата учебна година учениците от първи до 12-ти клас да имат здравно обучение, предвиждат промени, подготвяни от образователното и здравното министерство.

Те ще бъдат внесени до края на годината и ще залегнат в Закона за средното образование. За него се очаква също да влезе за обсъждане в НС във възможно най-кратко време.

Основната цел е младите хора да получат нужната култура, която да им помогне да съхранят здравето си, а също така да са толерантни към хора с различни заболявания, коментира на пресконференция вчера зам.-министъра на образованието Милена Дамянова (на снимката).

Здравното образование ще включва теми като вредата от употребата на наркотици, как да се предпазваме от СПИН, как да се храним здравословно и поддържаме на добра лична хигиена, как да се оказва първа помощ, как да пазим репродуктивното си здраве, какво е донорството и др.

Мястото на обучението ще бъде в задължително избираемите и свободно избираемите часове. За здраве ще се говори повече и по биология. Предвиждат се и извънкласни и извънучилищни дейности.

По какъв начин на учениците и преподавателите в дадено училище ще бъде осигурен здравословен начин на живот, ще решава школската управа. Това може да стане с програми за здравословно хранене например или с агитация за повече движение и спорт.

Крачката не се прави случайно. На пресконференцията вчера бяха изнесени смущаващи данни за привичките на подрастващите. Според международно изследване в 35 страни сред повече от 2000 ученици на 16 г., 45% от децата у нас са се напивали поне веднъж, алкохол са опитвали 87% от тях, а цигара са запалвали 66%.

Специално последният процент обаче намалява в сравнение с предишно изследване от 2003 г. Тогава с 5% повече са засмуквали отровния фас.

Употребата на марихуана обаче расте от 21% през 2003 до 24 през тази година. 30% са се сбивали поне веднъж, преживявал злополука или е имал проблеми с родителите си.