Учители

Здравното министерство и БЧК обучават учители за оказване на първа помощ

Професионални преподаватели на БЧК ще проведат обучение на учители по оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици в 14 областни центрове, съобщават от Българския червен кръст (БЧК).

Обучението е в изпълнение на Национална програма „Квалификация-2014“ на Министерство на образованието и на базата на сключено споразумение между него и БЧК. То ще се проведе от 10 октомври до 2 ноември.

Целта на курса е придобиване на умения за адекватна реакция при възникнали инциденти с деца и ученици до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

Под формата на лекционен курс, онагледен с мултимедийна презентация и придружен с практически занимания, ще бъдат обучени общо 510 учители. Всеки от тях ще получи сертификат и учебно помагало. Сертификатът ще е валиден в цяла Европа.