Мнения Рекламни Ученици Училища Училище 365 Учители

Здравко Караджов: Чрез СТЕМ центъра ще доразвием традиционния учебен час

Здравко Караджов е заместник директор по учебната дейност в СУ „Христо Ботев“ – град Джебел. През 2021 г. училището изгради STEM център, благодарение на спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката. Центърът е изграден около идеята за прилагане на технологии, основополагащи за бъдещите поколения. Учениците ще разработват игри за мобилни телефони, ще използват СТЕМ комплектите на Майкрософт за учене по физика, география, биология и т.н., които свързват допълнителната електроника с наличната дигитална техника. Учениците ще решават казуси, които са предоставени от партньорите по проекта или местната училищна общност, които са реални и изискват знания от съответните изучавани предмети.

„Наше задължение като учители е да подготвим младите хора да бъдат гъвкави, вариативни и във виртуална и в реална среда. С учителите са проведени редица обучения, свързани с функционалността на центъра. Те са изправени пред предизвикателството да приложат широк набор от иновативни методи. Ще се радваме на съвместна работа с ученици и педагогически специалисти от други училища“, разказва той.

Снимки: СУ „Христо Ботев“ – град Джебел

– Защо във вашето училище е важно да имате STEM център?

Растящото младо поколение има нужда и необходимост да придобият умения и компетенции да създават, използват и прилагат инструменти по различен начин. Наше задължение като учители е да подготвим младите хора да бъдат гъвкави, вариативни и във виртуална и в реална среда.

STEM центърът, който изградихме, е необходим, за да можем да осигурим на нашите ученици среда, близка до част от новите професии – 3D аниматор, 3D дизайнер, осветител, звукооператор, тонрежисьор, видеомонтажист, сценарист и др. Чрез центъра ще можем да усъвършенстваме и доразвием традиционния учебен час и да повишим интереса на учениците в областта на природните науки и математиката.

– По какви идеи и проекти ще работят вашите ученици? Вашите учители подготвени ли са да се възползват напълно от възможностите на центъра?

Имаме заложени различни дейности, свързани с работата на центъра. Ще бъде внедрена облачна платформа за създаване на интерактивно учебно съдържание „Умни дечица“, ще се работи в Офис 365, GeoGebra, Stellarium- софтуер за за звездно небе, Майнкрафт, учебното съдържание/например по Биология и Здравно образование/ ще бъде адаптирано в образователната версия на Майнкрафт, мултимедии, игри, казуси и др. Планираме заснемане на видеопродукции от училищни мероприятия.

С учителите са проведени редица обучения, свързани с функционалността на центъра. Те са изправени пред предизвикателството да приложат широк набор от иновативни методи, които да отговарят на функционалностите на STEM центъра.

Ще осъществим контакти с учители – иноватори и бихме се възползвали от техните идеи и опит.

Центърът е изграден върху идеята за прилагане на технологии, които ще бъдат от изключително значение за бъдещите поколения. Разполага със снимачно студио, аудио студио, дигитална зона, гримьорна, апаратна, стая за подготовка на учители, офлайн зона. Оборудването се състои от лаптопи, интерактивни дисплей, компютри за моделиране и рендиране, 3D –принтер, озвучителна техника, видеокамери, осветителна техника , очила за виртуална реалност.

– Планирате ли STEM центърът да бъде отворен и за ученици от други училища и учители?

Ще се радваме на съвместна работа с ученици и педагогически специалисти от други училища, които проявят интерес към възможностите на центъра.

Ключов партньор ще бъдат членовете на Обществения съвет. Те ще бъдат наш посредник за разпространение на добрите практики, за да се постигне по добра информираност на обществеността. В общината имаме бивши ученици, които в момента са IT специалисти. Те са изразили готовност да участват в открити уроци и видео сесии с учениците. Това ще повиши интереса на завършващите към IT сектора. По този начин ще се постигне по-успешно мотивиране на учениците да продължат образованието си. На родителите ще предоставим възможностите на центъра за създаване на аудио и видео съдържание, което ще бъде насочено към дейностите на училището и към общността с цел връзка между ценностите в образованието и етнокултурните ценности.