Ученици

За 1.50 лв.: Застраховат ни децата в училище и забавачката

Срещу еднократна годишна такса от 1.50 до 5.40 лева родители могат да застраховат детето си и да получат обезщетение до 3000 лв., ако то пострада в детската градина или училище, както и ако се разболее тежко. Това е заложено в групова застраховка „Злополука”, която дружества предлагат из учебните заведения в Пловдив. В нея могат да се включат също педагози и обслужващ персонал. Важи и за висшите училища, но не и за задочните студенти.

Една от офертите, предложена на градините в момента, е за обща застрахователна сума 1000, 2000 или 3000 лева. Как ще се сключи договорът, зависи от това колко деца и педагози ще бъдат застраховани. В масовия случай за средно голяма детска градина най-удачният вариант е застрахователна сума от 2000 лева, при която родителите внасят по 3 лв. за дете. Същите са условията и за ученици до 14 г., а ако са по-големи, таксата е 3,60 лв.

Ако детето пострада или се разболее сериозно и по тази причина не посещава занятия между 21 и 40 дни, на семейството се изплащат 3% от застрахователната сума, което прави 30 лева. При отсъствия между 41 и 60 дни обезщетението става 5 на сто и възлиза на 50 лева. Ако детето не е в състояние да ходи на занятия от 61 дни до 3 месеца, застрахователят изплаща 12%, или 120 лева.

В случай на получена фрактура освен този процент се плащат още 30, 60 или 90 лева в зависимост от застрахователната сума, вписана в договора. Това важи и по време на ваканции и прекратени занятия.

Полицата осигурява и възстановяване на медицински разходи при злополука. Те се полагат при лечение в България и сумата варира от 50 до 150 лв. При настъпила инвалидност в резултат на инцидент в детско заведение застрахователят изплаща такъв процент, какъвто ТЕЛК е определил като трайно намалена работоспособност. При смъртен случай пък семейството на загиналото дете получава цялата застрахователна сума от 1000, 2000 или 30 000 лв. според условията в договора.

Има варианти груповата застраховка да е за 4 месеца, колкото трае един учебен срок, или за цялата година. За второ дете в същото учебно заведение родителят плаща половината вноска, друг бонус е безплатно застраховане на класния ръководител. Задължително условие е персоналът да не надхвърля 20 на сто от сключилите груповата застраховка.

Офертата се приема добре от родителите заради нищожната сума, която е нужно да платят, и същевременно непрестанно увеличаващата се агресия.

Източник: marica.bg