Институции

За четири години бюджетът на „Еразъм+“ е увеличен с 10%

Бюджетът на програмата на ЕС за образование „Еразъм+“ ще бъде увеличен с 10% за периода 2017 – 2020 г., което означава повече възможностите за младите българи да придобиват и развиват нужните умения за реализация. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел, съобщавайки какво е отговорила Европейската комисия на неин въпрос. В началото на май 2017 г. евродепутатът, който е съинициатор на платформата за качествено образование „Образование България 2030“, запита Европейската комисия дали се планират засилени инвестиции в развитието на професионалните умения на младежите и работната сила и какви са плановете на Комисията за оставащите три години на програмата „Еразъм+“.

ЕК допълва, че в средата на 2017 г. ще бъде представена оценка на резултатите и въздействието от програмата за развиването на основни компетентности у младежите. Проучвания показват, че студентите, участници в „Еразъм+“ за студентска мобилност, значително подобряват уменията си и имат двойно по-голям шанс да се реализират до една година след дипломиране от връстниците си, които не са участвали в програмата.

Според Закона за предучилищно и училищно образование вече девет ключови компетентности са задължителна част от училищното обучение. Евродепутатът смята, че за да могат обаче младите хора да добиват нужните умения още в училище, следва тази законова основа да се надгради и с други инструменти като: обучение на учителите за преподаване на професионалните умения в университета и в продължаващата квалификация, въвеждането на ключовите компетентности в учебниците и оценяването на уменията на национално ниво.

Източник: expert.bg