Институции Учители

За увеличението на учителските заплати са осигурени 330 млн. лева

330 млн. лева са осигурени за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието за догодина. Това е записано в проектобюджета за 2019 година, публикуван на сайта на финансовото министерство.

Сред приоритетите на финансовата рамка са още социалната политика, отбраната и осигуряването на по-справедливи субсидии за общините.

Обещаните помощи за отопление – 40 млн. лева допълнително, са заложени във финансовата рамка за догодина. С тях ще бъдат увеличени добавките на хората, които и в момента имат право да получават такива помощи. Също така обещанието 150 млн. лева за хора с увреждания са предложени в проектобюджета за догодина. Общо за увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера е осигурен един милиард допълнително, като една трета от парите са за заетите в образованието.

С половин милиард са увеличение субсидиите за общините, като общо в това перо са предложени 3,7 млрд. лева. От финансовото министерство съобщават, че ще има промени в начина, по който се получава изравнителната субсидия. С нея 19 големи общини ще останат без тези средства, а те ще бъдат пренасочени към по-малките общини, където има по-малък потенциал за увеличение на данъчните приходи.

С преходните и заключителни разпоредби се узаконява преминаването на Националния институт по метеорология от БАН към Министерството на образованието.

Общо по макрорамката – дефицитът ще бъде 600 млн. лева догодина или половин процент от Брутния вътрешен продукт. Дългът ще продължи да намалява, като догодина отново няма да се поемат нови задължения от външните пазари.

Източник: novini.bg