Мнения

За само 12% от българите чуждият език е важен

Близо 1/4 от българите са категорични, че не искат да учат чужд език или пък не искат да подобрят езиковите си умения, сочат данни от изследване на Евробарометър, разпространени днес от ЕК.

За 12% от сънародниците е важно да се владее чужд език. Средният процент на гражданите в ЕС в този аспект е двойно по-голям.

Общо 57% от българите и 67% от европейците са на мнение, че е полезно да се учи английски. Втори по популярност у нас е немският с 20% и съответно 17% в ЕС. Френският е предпочитан от 5% от българите и 16 от европейците.

90% у нас отговарят „английски“ на въпроса, кой език би трябвало да учат децата им. Общо 84 на сто от европейците и 73 на сто от българите са съгласни, че всеки в ЕС трябва да владее поне по един чужд език.

Безплатни уроци биха улеснили ученето на чужд език – с това мнение са съгласни около 1/3 от анкетираните.

Най-широко разпространеният майчин език в ЕС е немският (16%), следван от италианския и английския (по 13%), френския (12%), испанския и полския (по 8%).

Научи език онлайн с КАБИНАТА!