Мнения

За първи път образованието е със собствена оперативна програма

За първи път образованието е със собствена оперативна програма – „Наука и образование за интелигентен растеж“, припомни министър Меглена Кунева.  

Вече са одобрени две операции за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Първата е с бюджет 20 млн. лева. Заложено е обучение на 17 хил. души, от които 2 хил. са на възраст до 34 години – това са младите учители.

Втората специалност е за повишаване на капацитета на преподавателите за работа в мултикултурна среда, където е определен бюджет от 5 млн. лв.

Източник: МОН