За психолози във всяко училище настоява синдикат Образование

Синдикат “Образование” излезе със писмо до всички медии, обръщайки се към бъдещият министър на образованието. Според тях ролята на училището като образователна институция е призинена, а учетелите са унизени и обезверени. “Фундаментът на напредъка и просперитета на всяко общество е знанието и доброто образование”, пише в писмото. Ето защо има нужди от промени в сферата на образованието. В писмото синдикатите посочиха основните акценти, върху които новият образователен министър трябва незабавно да се наблегне.

На първо място синдикатите поставят нуждата от по-добро финансиране в сферата на образованието. За образованието в момента се отделят 3.5% от БВП, което е недостатъчно за изпълнението на новите образователни политики. Синдикатите искат създаването на стратегия за увеличение на средствата за образование, която да гарантира покачване с не по-малко от 0.5% на година, до достигането на поне 6% от БВП.

Синдикатите пожелаха и делегираните бюджети на образователните институции да отпаднат. Вместо тях трябва да се въведe финансиране на дейност образование, чиято основна цел е равен достъп до образование, гарантиране на базови условия във всяко учебно заведение, като се вземат предвид географското местоположение, постоянните разходи за функциониране и националните цели за развитие на българските райони.

Като основен проблем синдикатите посочват сриването на авторитета на учителите и недостойното оценяване на педагогическия труд. “Учителската заплата трябва да бъде не по-ниска от средната брутна работна заплата за работещите в обществения сектор”, настояват синдикатите. Проблеми често възникват и с директорската длъжност в училищата у нас. Според синдикатите директорите в училищата се назначават пожизнено и това често води до авторитарно управление, чувство за безнаказаност и злоупотреба със служебното положение. “Липсват и изисквания към квалификацията на кандидат-директорите на образователните институции и често се усеща липсата на административен контрол върху тях”. Следдователно синдикатите предлагат директорите да имат мандатност, която да е регламентирата в Закона на образованието. Те категорично заявиха, че представители на синдикатите трябва да се включат задължително в комисията за избор на директор, в комисията за атестиране на педагогическите специалисти, в обществените съвети в образователните институции и други.

Според синдикатите е належащо и да се осигурят психолози и педагогически специалисти във всички учебни заведения на територията на страната. Според тях в страната има и голям дефицит на допълнителните съоръжения към училищата като физкултурни салони, плувни басейни, столови за хранене и други. Това лишава от равен шанс за качествена учебна среда над 60% от българските деца и ученици, пише в писмото. За решението на този проблем синдикатите предлагат да се обезпечи и осигури задължителна целодневна организация на учебния процес за учениците до 7 клас и поетапно да преминава на едносменен режим на обучение в следващите 4 години.  

Синдикат “Образование” обърна внимание и на “лошата практика от дълго време насам представителните синдикати да бъдат игнорирани, техните становища – пренебрагвани”. За целта те пожелаха всички промени и нови закони в системата на образованието да се случват след консенсус и подпис на представителните синдикати. Всички планове за промени в сектор образование трябва да бъдат дискутирани с национално представителните организации на работниците и служителите.

Източник: news.bg

Коментари във Facebook