Мнения

За половината българи МЕ-кането не е проблем

МЕ-кането е напълно в реда на нещата за 51,3% от българите, показва проучване на езиковите нагласи, направено от преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за речта в съвременния български език, предава БТА.

Интервюирани са 2018 души от 28 области на страната.

Анкетираните са дали за 11 правоговорни явления високи оценки за неправилност, но за „мекането“ са посочили, че е правилно правоговорно явление. 55% от анкетираните смятат, че „мекането“ е достатъчно благозвучно, коментира доц. Красимира Алексова от Факултета по славянски филологии.

48,7% пък го определят за неправилно.

Доц. Алексова добави, че за „мекането“ всички смятат, че е говор, типичен за „българския запад – за шопите“, но той е разпространен в три четвърти от българската езикова територия.