Ученици

За необходимостта от самостоятелна форма на обучение

Днес много трудно един ученик може да бъде настанен в Бойчиновци, където е училището за проблемни деца. Това създава предпоставки директорите да си прехвърлят едни проблемни ученици помежду си и когато никой не иска да го вземе, поразди различен профил на училището, се получава прецедент. Дори от гимназия в гимназия не може да се осъщестдви прехвърляне, защото ЗИП-овете са различни. Това споделя предопадаветял по история и цивилизация Наташа Войкина, която е старши учител във Враца.

По думите й, педагогическите съвети на практика имат право да изключват ученици, но един такъв ученик не може да бъде записан в друго училище, защото съвпадението на ЗИП-овете на практика е почти невъзможно. Ученикът трябва да продължи в съответния ЗИП. Така този ученик остават в училище и бива търпян. В този случай има възможност за самостоятелна форма на обучение.

При тази форма се държат изпити, предоставя се конспект и се дават консултации. Така през януари ученикът може да издържи изпит по даден предмет за цялата учебна година. Ако бъде скъсан, ученикът има право на втора сесия през юни. Това е недостатъкът на този ктип обучение, че наведнъж се полага изпит за цалта учебна година – по материала от един предмет, не е по срокове, както са останалите, твърди Войкина.

Така учениците могат да продължат под някаква форма да учат, защото, ако един ученик няма необходимите часове и няма скъде да отиде, той на практика би следвало да отпадне от образованието, а не това е целта.

Инспекторатът разрешава, при различни типове ангажираност, здравословни прични, отсъствие от страната и други, учениците да станат самостоятелни обучаеми.

Учениците сами определят на колко изпита могат и ще се явят на първата определена сесия. Училищата не губят от това, защото самостоятелните ученици носят със себе си половината от субсидията на един редовен ученик.

Всеки ученик има право, например, да завърши един клас като самостоятелен и следващата учебна година да продължи като редовен ученик.

Накрая на обучението всеки ученик, който се е обучавал в самостоятелна форма, също има право да положи матура, като останалите, както и след това да кандидатства във висше учебно заведение, ако има желание, разбира се, пояснява Войкина.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg