За нас

Целта на Мрежата на учителите-новатори е да предостави на българските учители и всички, ангажирани в системата на народната просвета интерактивна платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.

Всеки месец Мрежата на учителите-новатори определя Учител на месеца измежду всичките си членове, в зависимост от приносът му за развитие на общността.

В рамките на Мрежата на учителите-новатори регистрираните потребители могат да:
–  споделят създадено от тях електронно учебно съдържание;
– да информират за добри практики, реализирани в учебния процес;
– да комуникират с останалите членове на Мрежата по теми, насочени както към системана на народната просвета като цяло, така и в специфични области на интерес;
– да създават свои блогове, където да представят себе си, проект, който реализират, работата си и т.н.
Всеки регистриран член на Мрежата на учителите-новатори получава безплатен е-мейл адрес в домейна @teacher.bg и пощенска кутия с големина 2GB, който може да активира по желание.

За да се свържете с нас, моля пишете ни на адрес: admin@teacher.bg