Мнения Учители

За квалификацията на учителите се харчи неефективно?

За квалификацията на учителите се харчи неефективно. Това каза за радио „Фокус“ Ирена Анастасова, секретар на ПГ на БСП за България.

Според нея не се постига необходимото качество на квалификацията и то във време, в което говорим за недостиг на учители. Анастасова подчерта, че това се отнася и за подготовката на младите учители, която не съответства на съвременните изисквания. Според нея в последните 15 гoдини обществото е загубило чувствителност към проблемите в образованието.

„За съжаление неща, които можеха да бъдат променени още преди години и то почти без усилия, сега ще се случат по трудния начин. Ако няма промяна в образованието няма да могат да се случат и други промени в обществото ни“, предупреди тя. Според Анастасова служителите в МОН нямат ясен курс на действие и външното оценяване след 4-ти и 7-ми клас е обезсмислено. „Реформата в средното образование би следвало да бъде в учебните програми, учебните планове, съдържанието и в квалификацията на учителите, каза тя. Дигитализацията в образованието трябва да е средство, а не цел. Важното е съдържанието на учебния материал и начинът, по-който се поднася на учениците“, каза тя.

Анастасова допълни, че статистиката за процесите в сферата е показателна: над 1100 училища са закрити от 2000 г. до 2016 г. Населението в България застарява, младото население заминава да живеят в чужбина, каза Анастасова. Според нея образованието е един от начините за решаването на демографския проблем.

Източник: focus-news.net