Мнения

За кандидат студентите – дати за изпитите

Стартира изпитната част на кандидат студентската кампания 2011 г.

Дати на по-важните приемни изпити

БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА
Пловдивски университет – 8 и 11 юли
УНСС- 9 юли
Великотърновски университет – 10 юли
Софийски университет – 12 юли
Югозападен университет – 12 юли
Шуменски университет – 13 юли

ИСТОРИЯ
Великотърновски университет – 13 юли
Софийски университет – 14 юли
Пловдивски университет – 15 юли
Югозападен университет- 16 юли
Шуменски университет – 16 юли
УНСС- 16 юли

ГЕОГРАФИЯ
Великотърновски университет – 9 и 12 юли
Софийски университет – 10 юли
Пловдивски университет – 11 юли
Югозападен университет – 13 юли
УНСС- 14 юли
Шуменски университет – 15 юли

МАТЕМАТИКА
Великотърновски университет – 10 юли
Софийски университет – 11 юли
УНСС- 12 юли
Пловдивски университет – 14 юли
Югозападен университет – 15 юли
Шуменски университет – 16 юли

АНГЛИЙСКИ
Софийски университет – 3 юли
Великотърновски университет – 8 юли
УНСС- 10 юли
Югозападен университет – 14 юли
Шуменски университет – 14 юли
Пловдивски университет – 16 юли

ФИЗИКА
Великотърновски университет – 9юли
Софийски университет – 10 юли
Югозападен университет – 13 юли
Шуменски университет – 13 юли

Таксите за явяване на изпит в различните вузове са 30 или 25 лв. За втори и всеки седващ изпит в ЮЗУ таксата пада на 20 лв. Обикновено по 10 лв. струва подаването на документите.