Ученици

За и против задължителното присъствие в час…!?

Напоследък в медиите се появи мнение, че е възможно, за да се подобри образованието като среда и ефект, учениците да не стоят задължително в часовете в средното училище!

Появи се и съмнението, дали пък да не се направи като в университетите – обучаемите да присъстват в часовете, лекциите, не задължително, а по свое желане. Появиха се и съмнения за рисковете от това…!? Авангардно и новаторско е подобно виждане за провеждането на един съвременен учебен час в средно училище!

Освен тези мнения, появиха се и такива, според които, не бива да се сравняват ученици и студенти. Средното образование е за обучаеми в по-ниска възраст, когато се предполага, че те по-трудно могат да бъдат мотивирани да присъстват в училище, отколкото студентите, които са в по-висока възрастова категория.

Не това обаче е единственият аргумент. Според преподаватели, ако учениците не са задължени да присъстват в час, това ще доведе до масови отсъствия, поне в началото и така ще се натрупат неизвинени отсъствия, които ще доведат до естествено отпадане на ученици от средното образование.

Според други пък, липсата на принуда за присъствие, ще доведе до естествена мотивация и учениците сами ще достигнат, постепенно, до нобходимостта да ходят на училище.

И двете мнения имат своите подръжници и противници, но като че ли все пак, повечето са на мнение, че задължителното присъствие в час, поне за сега, е неотменимо условие за качествено придобиване на средно образование.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg