Мнения

За втора поредна година ПМГ “Св. Климент Охридски“ гр. Силистра сертифицира своите ученици в СУ Св. Кл. Охридски

ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра отбеляза краят на втората успешна година от участието си в проекта на клубът на завършилите Стопански факултет на СУ Св Кл Охридски „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ със 100% успех на положените от учениците сертификационни изпити.

На 29 ноември, тази година, 14 ученици подготвяни в клуб „Информационни технологии в предприемачеството“ по проект „УСПЕХ“ с ръководител инж. Искра Николова се явиха на изпит за получаване на международно признатите сертификат Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин валидираха знанията и уменията си за работа с бизнес софтуер. Това са Ангел от 11.б клас, Зара, Николета, Иван и Йордан от 12.а клас, Венцислав, Еда, Николай, Преслав, Ирина, Преслава, Иво, Марина и Станислава от 12.б клас.

Сертификатите на учениците раздаде лично г-жа Теодора Върбанова – мениджър отдел образование в Microsoft Bulgaria.

Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си постави за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени – Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.

От своя страна Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на СУ Св Кл Охридски инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на изминалата 2014 година по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 40 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от Стопански факултет към СУ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство .