Ученици

Защо момчетата са по-добри по математика от момичетата

В много страни по света момчетата се справят по-добре по математика и имат по-добри резултати отколкото момичетата.

И ако години наред учени са търсили и откривали причините за това в биологията, в последно време икономисти дават различно обяснение.

„Алтернативното обяснение е, че има културни възгледи, които влияят върху начина, по който момчетата и момичетата са отглеждани“, казва Паола Сапиенца, професор по финанси от колежа Kellog. Заедно с колегите си тя открива, че пропастта между уменията на двата пола варира в различни части на света, а момичетата се справят дори по-добре от момчетата в общества, където е постигнато по-голямо равенство между половете.

Според учените от екипа й интересът към определени учебни предмети започва още у дома. Досега обаче никой не е правил систематично проучване, което да провери до каква степен разбиранията и предпочитанията на родителите по отношение на социалната роля на жените влияят върху постиженията на децата. Именно такова изследване правят Сапиенца и колегите й и установяват, че родителите прехвърлят върху дъщерите си предразсъдъците си за социалните роли на половете. Според традиционното виждане математиката е за момчетата, което се отразява върху резултатите на момичетата в училище.

“Това е първото мащабно проучване, в което се вижда как разбиранията на родителите могат да повлияят на резултатите на децата“, казва Паола Сапиенца.

Учените анализират данни за раждаемостта в различни семейства, за да проверят в кои семейства е преобладавало желанието да се сдобият с момче. Те установяват, че момичетата, отгледани в семейства, които предпочитат момчета, се справят по-зле по математика в периода между трети и десети клас, в сравнение с момичета, които не са били изложени на подобни полови предразсъдъци у дома. Оказва се, че има разлика и между децата на майки, завършили училище и такива, които са отпаднали от образователната система..Advertisement

Става ясно и че е налице силна връзка между разбиранията на майката за социалната роля на момичетата и техните резултати. Втори анализ потвърждава предположението, че дъщерите в семейства, които приоритизират момчетата, момичетата се справят по-зле по математика.

Учените са използвали данни за близо 1.6 милиона деца, родени между 1994 и 2002 година, като са проучили и информацията за оценките им в училище, използвайки архиви на департамента по здравеопазване и образование на Флорида. Те са проверили резултатите на децата на стандартизиран тест по математика и данните за семейството – включително състав и социално-икономически му статус. Така те установяват, че семейства в които момичетата са първи деца, често имат повече деца, отколкото тези, в които първо е момчето.

Учените са взели предвид и други фактори като възраст, раса, доходи и дали детето има специални образователни потребности. На база всичко това те установяват, че в семействата, в които момчетата са на почит, момичетата имат по-ниски оценки по математика.

Разликата е по-осезаема при по-заможните и образованите семейства.

Сапиенца посочва, че по-заможните родители могат да си позволят да инвестират повече средства в децата си. Въпреки това те избират как да изразходват ресурсите си – например да плащат за уроци по математика на момчетата и да ги пращат на лагери за бъдещи инженери, докато за дъщерите си запазват уроците по танци.

По-бедните семейства от друга страна нямат финансовата възможност да отделят средства за извънкласни дейности и по тази причина техните разбирания имат по-малко отражение върху резултатите на децата. Оказва се и че в семейства, в които момичетата са с приоритет, няма разлика между резултатите на двата пола.

Изследването обаче не посочва родителите като единствена причина за различните резултати на момичетата и момчетата в сферата на точните науки. Обществените нагласи също имат роля – социалната норма може да накара момичетата да мислят, че имат по-малки шансове да успеят в традиционно мъжки дисциплини.

Същевременно с предразсъдъците в семейството е трудно да се борим, посочва Сапиенца, защото всеки от нас има различни виждания за света, които пренася у дома.

Източник: webcafe.bg