Училища

Защитените училища вече са 127

Нови осем училища бяха прибавени от правителството към досегашните 119. Те са в селата Долно Осеново, Камено поле, Дрангово, Ковачица, Грашево, Долен, Елховец и Търън.

За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище.

Освен километрите, в планинските райони значение имат още релефът, обезопасеността на маршрута, денивелация и наличната инфраструктура.

Защитените училища получават допълнително финансиране всяка година. Според Бюджет 2013 то ще бъде в размер 4 216 000 лв.

Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.