Институции Учители

Защитават оценители на учебници от обидени доценти

Оценителите на учебници, които най-често са асистенти в някой университет и не смеят да изразят критично към авторите, трябва да бъдат защитени, тъй като те могат да бъдат техни рецензенти при защита на докторските им тези.

Според просветния министър Красимир Вълчев обаче на тях трябва да се разчита повече при одобрението на едно помагало, тъй като те имат различен прочит на историята.

По повод скандала с учебниците по история за 10-и клас и начинът, по който е представен комунизмът, Вълчев заяви пред БНР, че трябва да се промени процедурата по одобряване на учебниците.

Той обясни, че миналата година е била утвърдена учебната програма, в която са включени основните елементи на учебното съдържание, понятията и темите, които трябва да бъдат включени в него. Преди да бъде одобрен един учебник за печат минава през оценители и учители.

„В оценъчните листи за учебниците са отбелязани предимно техническите грешки, което е атестация за проблем с процедурата, че не сме задали повече от формалното съответствие, което изискваме. Освен формално съответствие, би трябвало да искаме този учебник да възпитава в определени отношения“,обясни Вълчев. У децата трябвало да се формира отношение към света, в който живеем, и да бъдат възпитани в национално самосъзнание, принадлежност и цивилизационни избор, който сме направили с неговите базови характери.

Просветният министър е прегледал петте учебника, в които е представен периодът, и в тях авторските колективи са предали различно отношение към периода на комунизма. Към момента само три от тях отговарят на изискванията за програмата. „След като ги прочетох, видях, че тези учебници са много различни един от друг. Формално трябва да отговарят на една и съща програма, обаче имат различни послания и носят различен дух.

Аз бях провокиран да ги прочета след сигналите, които получихме,

първо от учители, след това от хора, които се изказаха в публичното пространство“, каза просветният министър. Според Вълчев при представянето на периода трябва да бъде признато, че базовите институции на режима са били тоталитарни и репресивни, насилствено наложени, нарушаващи човешките права.

В рамките на месец просветният министър ще одобри част от учебниците за печат след редакции от издателствата. Те няма да минават отново през оценители или одобрение на учители.

„Ще одобря един учебник, съобразявайки се с всички мнения. Факт е, че в момента имаме различно изглеждащи учебници“, каза още Вълчев. След като се случи това, издателствата ще могат да почнат да печатат помагалата, а след това да бъдат доставени до училища.

Източник: monitor.bg