Институции Училища

Захариева предлага: Държавата да не плаща за частни училища на деца на дипломати

Държавата няма да плаща за обучението на деца на дипломати и дългосрочно командировани служителите в частни училища, ако в приемащата държава има държавни или общински учебни заведения.

Това е записано в проект за промяна на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, която Министерството на външните работи обяви за обществено обсъждане.

Условие е в държавните или общински училища обучението да се провежда на някой от следните езици: английски, френски, немски, руски, испански или италиански език. Ако няма такова училище, или не е възможно записването заради периода на годината, държавата ще плаща за покриване на учебните такси и в частно училище за основно и средно образование .

От доклада на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева се разбира, че за образование на децата на дипломати през 2015 г. са изплатени 791 091.61 лева, за 2016 г. – 984 654.45 лева., а за 2017 г. – 893 313 лв.

„Целта на изменението е оптимизиране на бюджетните разходи, като се избегне заплащането на високи такси за обучение на децата на дългосрочно командированите служители в частни училища в приемащите държави“, мотивира промяната Захариева. Учебните такси за детска градина ще се заплащат, само ако са част от задължителното образование в приемащата държава. В България е задължително образованието след навършването на 5 г.

Командировъчни ще се изплащат за такси за обучение в българско неделно училище в чужбина.

Друга промяна е, че здравните застраховки на дългосрочно командирования служител и на всеки член на неговото семейство, които се поемат от държавата, може да бъдат сключени и в България, а не само на място, ако условията са по-добри. Според дипломати здравните застраховки, които държавата поема, примерно в САЩ, са на базисно ниво и на практика те трябва да плащат от джоба си за лекарски преглед.

Вероятно за това в проекта на наредбата се допуска с разрешение на ръководителя на изпращащата администрация да се поемат и разходи над определения лимит за медицинско обслужване в съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса.

В наредбата се предвижда и повишаване на командировъчните за Аржентина от 89 на 97 евро на ден заради повишаването на цените там.

Източник: dnevnik.bg