Мнения

Застаряващите учители и неграмотността са основните проблеми в образованието, смята Вълчев

Големите проблеми пред системата на предучилищното и училищното образование са недостатъчното равнище на базовите умения – четене, писане, математика, природни науки, дигитални умения; високият процент на преждевременно отпадналите от образователната система ученици; застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически специалисти; ниското участие на възрастните в учене през целия живот; възпроизводството на неграмотността от поколение на поколение и неспособността на образователната система да пресече това и др.

Това мнение изрази министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в интервю за „Дневник“. Той е категоричен, че се прилагат мерки за намаляване на неграмотността. „Имаме специален проект за ограмотяване на възрастни хора. Изпълняваме и политики за обвързване на образованието с пазара на труда, разширяване на дуалното обучение, повишаване на процента ученици в системата на професионалното образование, придобиване на дигитални умения и повишаването на дигиталните компетентности, включване на повече деца в системата на предучилищното и училищното образование, включване на повече ученици в дейности за развитие на способностите и интересите“, допълни той.

Вълчев одобрява, че има дискусии в сектор „Образование“. „Важното е, че направихме политическия и бюджетен избор да инвестираме в учителите, тъй като в най-голяма степен бъдещите образователни резултати зависят от това дали ще имаме добри учители“, добавя още просветният министър. 

Източник: dnevnik.bg