Мнения

Засилва се критичното мислене и медийната грамотност на младите хора

В декларацията от 2015 г. министрите на образованието на държавите в ЕС се обявиха за засилване на критичното мислене и на медийната грамотност на младите хора, по-специално що се отнася до използването на интернет и на социалните мрежи, с цел развиване на съпротивителните им сили спрямо всички форми на дискриминация и индоктринация.

Те се разбраха за насърчаване на образованието на млади хора в неравностойно положение, припомнят от МОН. Като част от бюджета за 2017 г., ЕК ще предложи да продължи да се изпълнява приоритетната насоченост от 2016 г. както чрез дейности за включването им в политиките, така и чрез специализирани дейности.

За да подкрепи държавите членки, ЕК ще създаде база за по-доброто познаване, ще укрепи събирането на доказателства на европейско ниво и ще осигури засилена политическа подкрепа, свързана както с включващото образование, така и с преподаването на социални и граждански компетенции. 

Източник: novini.bg