Ученици

Започна ІІІ Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“

За трета поредна година, по инициатива на Министерството на здравеопазването ще се проведе Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. В него могат да участват паралелки от I-ви до XII-ти клас. Проектите трябва да се подадат в Министерство на здравеопазването до 30 ноември тази година и да се реализират до 1 май следващата. През тази година конкурсът се провежда с партньорството на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта. В него до сега са участвали 226 паралелки.

Изследванията показват, че в детска възраст уврежданията от тютюнопушенето са многократно по-големи в сравнение с по-късна възраст. Все още тютюнопушенето сред учениците е на тревожно високо равнище. През 2008 г. процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 г. възраст е 16,3% за разлика от 2002 г., когато е бил 14,2%, а склонните да пропушат момичета-непушачки през 2008 г. са 36,4% за разлика от 2002 г. – 34,3%.

Българските ученици от паралелки и класове ще имат възможността да приключат учебната си година 100% свободни от тютюнев дим и да бъдат наградени за усилията си за по-здравословен и независим живот. Условията за участие в конкурса и формуляр са предоставени на интернет страниците на МЗ, МОМН, МК и МФВС. Учители и ученици могат да получат подкрепа от РИОКОЗ и РИО в страната.

  • Регламент
  • Формуляр за участие