Училища

Започна създаването на база-данни за ученическите екоклубове

Започна създаването на база-данни за ученическите екоклубове в страната. Всеки желаещ може да предостави информация за клуба, която да бъде поместена в базата.

Попълването е онлайн ТУК

Всеки екоклуб, независимо къде се намира и с какви ученици работи,  може за минута да попълни онлайн необходимата информация и да я изпрати на организаторите.

Краен срок за подаване на информацията – 20.12.2013 г.

Модулът е създаден за тази цел от Асоциацията на еколозите от общините в България, като партньор на Екопарламента по този проект.

Събирането  на контактна информация за ученическите екоклубове, създадени и работещи в училища, центрове за работа с деца, младежки домове, читалища, други институции или НПО, ще даде възможност за осигуряването им с информация и материали, за включването им в проекти и обучения, за създаването на полезни контакти и партньорства.

По този проект през месец април 2014 г. представители на 80 екоклуба ще бъдат поканени за участие в обучение по темите: околна среда, права и лидерство, което ще се проведе на 4 различни места в страната.

Това е част от проект „Младежи за устойчиво развитие“ на Националният ученически екопарлмент и е  финансирано от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

снимка: 24rodopi.com