Ученици

Започна подаването на документи за кандидатстване след 7-ми клас

Със заявление по образец, копие от удостоверението за завършен седми клас (носи се и оригинала, който след сверяване се връща на кандидата), копие от медицинско свидетелство (удостоверяващо, че профилите, на които се е спрял ученикът не са противопоказни за здравословното му състояние), копие от служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, учениците могат да подават документи за участие в държавните и общински училища след завършен седми клас. Комисиите за приемане на документи за участие в първия етап на класирането ще работят от днес до 21 юни от 8 часа до 19 часа. Документи за кандидатстване след 7-ми клас в държавни и общински училища могат да бъдат подавани в определените за това от Регионалните инспекторати по образованието училища. Заявлението, което се подава, се предоставя от комисията, бланката се попълва четливо, желанията се вписват с точното наименование, без да се допускат задрасквания и корекции.
 
Учениците, които са получили двойки при външното оценяване могат да завършат годината с добри резултати и да подават документи за кандидатстване, защото оценката от изпита се вписва като текуща в дневниците.
 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg