Мнения

Започна пилотно обучение на учители по превенция при бедствия и аварии

В Центъра за управление при кризисни ситуации на Военна академия „Георги С. Раковски“ заместник-министърът на образованието и науката Валери Младенов откри пилотно обучение на учители по превенция при бедствия и аварии.

Според контраадмирал Митко Петев, началник на Военната академия „С тази инициатива, разработена съвместно с Министерството на образованието и науката, започва цикъл обучения в 15 областни града. По време на курса ще бъдете запознати в два модула какво представлява управлението на криза, какви действия се предприемат и каква е организацията при превенция от бедствия и аварии. Вторият модул е насочен към практическа част – психологическа подготовка за преодоляване на стреса и практическа подготовка при преодоляване на бедствия и аварии. Наши доценти и професори ще изградят във вас компетентности, умения и способности, за да съумявате да действате така, че да защитите най-ценното в България – нашите деца.“

Контраадмирал Петев благодари за инициативата, предприета от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез програмата „Квалификация“, насочена към важна част от обществото и заслужаваща уважение, което прадедите ни са ни завещали – учителите.

„Добре дошли за това пилотно обучение, което е първо по своя характер в България“ – поздрави участниците заместник-министър Младенов. Той подчерта, че инициативата е изцяло финансирана от Министерството на образованието и науката и е в сътрудничество с Военната академия.

„Благодаря на колегите от Академията и специално на контраадмирал Петев и на полковник Димитров за тяхното желание и готовност да съдействат при организирането на това обучение. То е несъмнено полезно за вас, то ще увеличи вашите компетентности. Това пък ще ви помогне да предадете знанията си на учениците. Защото това е начинът да увеличим шанса за справяне при реална бедствена ситуация“, обърна се проф. Младенов към педагозите. Той добави, че и във всекидневието може да се случи такава ситуация в училище. При придобити от учителите умения, психически да се избегне първоначалния уплах, и това самообладание да се предаде на учениците, то това ще помогне при справяне с кризисна ситуация.

При откриването на обучението заместник-министър Младенов благодари както на екипа от дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, така и на колегите от  Военната академия за организирането и осъществяването на курса.

В Центъра за управление при кризисни ситуации на старта на инициативата бяха и Емилия Тошева, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ – МОН, полковник доцент д-р Мирослав Димитров, заместник-началник по учебната и научната част на ВА „Г. С. Раковски“, преподаватели от Академията.

Пилотната инициатива ще се осъществи в периода от 24 октомври до 23 ноември 2014 г. при участие на учители, на директори и на помощник-директори на училища и детски градини.

В програмата на курса са включени теми като:  Същност на стреса. Екстремален стрес при бедствия, аварии и катастрофи; Разпознаване на признаците на стрес, свързани с преживяване на бедствия, аварии и катастрофи – остра стресова реакция. Техники за управление на стреса на учителя и учениците;  Справяне със стреса след травматично събитие (при земетресение, наводнение, пожар, терористичен акт и др.). Посттравматично стресово разстройство; Подпомагане на учениците да се справят с преживяването на стрес при бедствия, аварии и катастрофи.Участниците педагози ще се включват в ситуационни игри за решаване на конкретна кризисна ситуация. След приключване на курса учителите получават сертификат и учебно помагало.

Източник: Пресцентър на МОН