Мнения

Започна информационна кампания на МОН по ОП НОИР

Министерство на образованието и науката стартира информационна кампания в шест града в страната за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмния период 2014-2020 г.

В информационните дни ще участва заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от управляващия орган на оперативната програма.

В програмата на информационните дни ще се включат и експерти от Министерството на икономиката, които ще представят приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Ще бъде обсъдена и ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за двете оперативни програми.

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

Русе – 18 юни от 11,00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аула 2.101 (нов корпус), ул. Студентска № 8

Пловдив – 23 юни от 14, 00 часа в заседателна зала на Общински съвет, ул. „Авксентий Велешки“ №20.

София – 24 юни от 11,00 часа в Общински културен институт „Красно село“, зала „Елит“, бул. „Цар Борис III“ 41

Плевен – 25 юни от 14,00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация, пл. „Възраждане“ №1

Бургас – 2 юли от 14,00 часа в зала „Компас“, Интерхотел „България“

Варна – 3 юли от 10,00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43