Учители

Започна изпълнението на национална програма за кариерно развитие на учителите

На 5 януари 2009 г. МОН започва изпълнението на национална програма за кариерно развитие на учителите. Бюджетът й за 2009 г. е около 22 млн. лв. Кариерното развитие включва повишаване на квалификацията и компетентността на учителите и те да работят върху усъвършенстването си.
Програмата предвижда кариерата на преподавателя в средното и основното образование да минава през 5 длъжностни позиции – младши учител, учител, старши учител, главен учител и учител методик. Във всяко училище ще има старши учител, главен учител и методист. Те ще се избират по предварително определени критерии и ще имат допълнителни отговорности и съответно допълнителни възнаграждения за тях. Изборът на учителите ще става по демократичен път – чрез педагогическите съвети.
Основните цели на програмата са да се засили мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на обучение и да се обвърже съответната длъжност с повече отговорности.
Кариерните стъпала за учителите ще бъдат заложени в новия закон училищното образование, който е в процес на подготовка и е планирано да бъде приет от Народното събрание през 2009 г.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медия http://ictmedia.bg/