Мнения

Започна втората кандидат-студентска сесия в СУ

С изпитите по немски и испански език днес започва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2014/2015 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от учебното заведение.

Изпитът по немски език започна в 09:00 ч., а този по испански е от 14:00 ч, уточнява „Стандарт“.

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи: тест А и Б, с които се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране; съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи); превод от немски на български език (около 1500 знака).

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят граматическия материал.

Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит кандидатите трябва да са овладели практически материала по граматика.

Времетраене на изпита – около 120 минути.

Преподавателите в залата дават разяснения на български език. Работи се само с химикалка, пишеща със син цвят. Всяка следа от молив, гума, коректор и други средства за изтриване в черновата и беловата води до анулиране на изпита. Материалите се раздават на три етапа: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране; текст с пропуснати думи и граматични упражнения; съчинение.

След изтичане на определеното време листовете се прибират в плика. Върху листовете с материалите кандидат-студентът написва саморъчно „Кандидатстудентски изпит по испански език“ и датата на изпита.

В края на изпита пликовете се предават на квесторите.