Учители

Започнаха преговорите за Колективен трудов договор в средното образование

В Министерство на образованието и науката се проведе първото заседание на работната група за подготовка на нов Колективен трудов договор за 2016 г. в средното образование.

Заседанието бе ръководено от заместник-министъра и председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование Диян Стаматов. Присъстваха всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и експерти в МОН, които формират преговорен екип.

Участниците започнаха обсъждането на внесения от Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Независим учителски синдикат към КНСБ общ проект за Колективен трудов договор.