Училища

Започва приемът на документи за “Училищен плод“

Започва приемът на документи по схемата „Училищен плод“. Събирането на документи ще продължи до 23 септември. Заявленията се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, а предвиденият бюджет е 14 милиона лева.

Очаква се от схемата да се възползват 480 000 деца от I до подготвителна група на детските градини и децата от подготвителната група и учениците от т до IV клас в училищата.

На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв., без ДДС. Стойността на една порция остава непроменена спрямо предходната година – 0,68 лв. без ДДС.

Ново изискване е плодовете и зеленчуците, които се предлагат по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, да става чрез местни покупки или от местните пазари. По схемата могат да кандидатстват три групи кандидати: учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Схемата „Училищен плод“ ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в цялата страна.