Започва приемът на документи за ”Училищен плод”

Започва приемът на документи за ”Училищен плод”

Започва приемът на документи по схемата “Училищен плод”. Събирането на документи ще продължи до 23 септември. Заявленията се подават в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие”, а предвиденият бюджет е 14 милиона лева.

Очаква се от схемата да се възползват 480 000 деца от I до подготвителна група на детските градини и децата от подготвителната група и учениците от т до IV клас в училищата.

На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв., без ДДС. Стойността на една порция остава непроменена спрямо предходната година – 0,68 лв. без ДДС.

Ново изискване е плодовете и зеленчуците, които се предлагат по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, да става чрез местни покупки или от местните пазари. По схемата могат да кандидатстват три групи кандидати: учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Схемата “Училищен плод” ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в цялата страна.

Коментари във Facebook