Ученици

Започна образователна програма за толерантно поведение на пътя

В Синдикалния дом на учителите в Кюстендил на 7 и 8 ноември се проведе първия от поредицата семинари в рамките на кампанията „Дай път на живота!“.

Те са част от проекта на Ротари клубове в София и страната за намаляване на жертвите от катастрофи в България чрез образование на младите хора за толерантно и неагресивно поведение на пътя.

На откриването на семинара под надслов „Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение“ присъстваха зам.-министърът на МОН Таня Михайлова, зам.-кметът на Кюстендил Светослав Василев, председателят на СБУ Янка Такева, Христо Михайловски – ръководител на проекта.

На семинара експерт-психолозите от Института по психология към МВР Яблена Христова и Таня Лекова проведоха обучение на обучители за работа с ученици от двете целеви групи включени в проекта. Обучени бяха 31 специалисти – учители, педагогически съветници, психолози от областите и градовете Благоевград, Кюстендил, Перник, Кресна и София, както и доброволци от Ротари клубове. Очакванията са усвоените по време на семинара от тях умения и нов опит да бъдат приложени при работата им с ученици на възраст между 9 и 12 години, и между 16 – 18 години. Резултатът от изпълнението на разработените програми ще допринесе за повишаване на социалната и емоционална компетентност на учениците, за тяхното изразяване и утвърждаване като пълноценни личности и за справяне с предизвикателствата в техния живот.

Зам. министърът на образованието Таня Михайлова, която откри семинара, информира, че от миналото лято МОН е започнало работа по новите образователни програми за безопасност на движението. „Спазването на правилата, възпитанието в толерантност и зачитане правото на другия е изключително важно. Нашата задача е да развиваме при младите хора социални умения и гражданска позиция.“

Тя изрази убеждението си, че това ще доведе до по-малко празни класни стаи и деца, пострадали от катастрофи или останали без родители.

„Идеята е да се въздейства на родителите чрез младите хора, които ще бъдат обучени в нови поведенчески модели и социални компетентности”, допълни я председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

Христо Михайловски от Ротари клуб-София, който е инициатор и ръководител на кампанията „Дай път на живота!“, подчерта, че тя има дългосрочен, петгодишен хоризонт на изпълнение, в края на който трябва да има видима промяна в черната статистика за пътно-транспортните произшествия у нас.

„Ако спасим дори един човешки живот – това ще бъде успех, но аз съм сигурен, че с участието на училищата ще успеем да достигнем европейските равнища“, допълни Михайловски и изрази надежда, че с инициативи като кампанията „Дай път на живота!“ България ще успее да догони по-напредналите страни в пътната безопасност, включително онези, които планират нулева смъртност по пътищата в близките десетилетия.

В обръщението си към присъстващите заместник кметът на Кюстендил Светослав Василев пожела „след края на това обучение да положим начало на един устойчив процес по намаляване на жертвите на пътя“.

Интересен факт е, че според статистиката на МВР, Кюстендил е градът с най-малко катастрофи и с най-малко жертви на пътя в България. Затова е символично, че тъкмо оттам започва поредицата от обучителни семинари в страната, крайната цел на които е да има достатъчно на брой подготвени учители и преподаватели, които да възпитават и изграждат у подрастващите нагласи за толерантно и неагресивно поведение в живота.

Следващият семинар ще се проведе в Стара Загора на 21 и 22 ноември с участието на учители от Пловдив, Бургас, Ямбол и Стара Загора. Планира се и провеждане на обучение във Велико Търново, с което ще бъдат обхванати градовете в Северна България.