Институции Ученици

Започва включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора

Целта на проекта „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията на младежките работници и обучители, работещи в сферата на извънучилищното образование, чрез предлагането на обучителни материали и примери.

Продуктите на проекта са разработени от Студентско Общество за Компютърно Изкуство (СОКИ) в съвместна работас партньори от Германия, Чехия и Швейцария и всички продукти са достъпни безплатно онлайн. InDVT се извършва с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

През последните години включващото обучение с помощта на видео става все по-популярно в училищното образование и понякога се отбелязва дори официално в образователните програми, но в повечето случаи извънучилищните дейности не включват стандартизиран подход към използването на видео материали. Една от основните причини за това е не липсата на видео материали, а липсата на методология и систематизиран подход, който да позволява на обучителите да избират удачни материали за работата си.

Проектът InDVT предлага кратка методология и обучителни материали относно подбора и използването на видеа за неформално включващо обучение както и подходящи видео ресурси. Онлайн системата за управление на знанието (LMS) съдържа обучителни материали, практически случаи и тестове подходящи за младежки работници/обучители;

Всички материали са безплатни и достъпни на платформата на проекта: http://inclusivevideo.org.

Всеки може да се регистрира и да получи достъп до обучителните материали. Също така в секцията „Ресурси“ има примерни видея, оценени по системата за оценяване, разработена от партньорите на проекта.

Ефектът на проекта е в увеличаването на възможностите на младежките организации/центрове и младежките работници/обучители, чрез използването на дигитално видео с цел приобщаване при работа с групи, съставени от различни младежи.

Източник: press