Мнения

Започват срещи за представяне на нови образователни стандарти

Експерти от Министерството на образованието и науката започват работни срещи за представяне на проектите на 5 нови образователни стандарта  – за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата, за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Проектите ще бъдат представени в периода 15-25 март 2016 г. пред учители, директори и експерти от регионалните инспекторати по образование от цялата страна. Целта е да се проведе обществено обсъждане и да се даде възможност на заинтересованите страни да дискутират разработените стандарти.

Срещите ще се проведат при следния график:

15 март 2016 г. – Плевен
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

16 март 2016 г. – Велико Търново
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Русе, Габрово, Търговище и Велико Търново.

17 март 2016 г. – Шумен
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Варна, Разград, Силистра, Добрич и Шумен.

21 март 2016 г. – Сливен
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Бургас, Ямбол и Сливен.

22 март 2016 г. – Хасково
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Кърджали, Стара Загора и Хасково.

23 март 2016 г. – Пазарджик
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Пловдив, Смолян и Пазарджик.

24 март 2016 г. – Благоевград
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите Перник, Кюстендил и Благоевград.

25  март 2016 г. – София
На срещата ще бъдат поканени за участие представители от областите София – град и София – област.