Институции

Заплашени ли са тийнейджърите от тормоз в интернет?

Центърът за безопасен интернет и Центърът за изследване на демокрацията набират учители доброволци цялата страна, които желаят да анкетират учениците си по методика, разработена от изследователски екип от пет европейски държави, за оценка и самооценка на риска тийнейджър да стане жертва на онлайн тормоз.

Търсят се учители, които са чувствителни към проблемите на учениците си и имат желание да общуват с тях по теми, които са важни и болезнени за тийнейджърите. Ако сте от тях, моля, пишете на safenet@online.bg.

Тормозът в интернет е най-актуалната форма на тормоз сред тийнеджърите и може да има сериозни последствия. За разлика от „традиционните“ форми на тормоз, онлайн тормозът често излиза извън границите на класа или училището – обидни или нежелани снимки, информация или клипчета, качени в мрежата, могат да се разпространят лавинообразно и да бъдат видени на практика от всеки.

Учениците ще попълнят въпросник за самооценка, резултатите от който ще им покажат какъв е профилът на тяхното поведение в интернет.

Въпросникът може да бъде разгледан тук – http://www.tabby.eu/bg/00-bul-home/quest-bul.html.

Предвижда се той да бъде попълнен през октомври – ноември на 2013 г., преди обучението на учениците и повторно – през февруари 2014 и между септември и ноември 2014 г., след обучението. Целта е да се проследи доколко са били ефективни дейностите в рамките на обучението за предпазване от тормоз в интернет.

Тъй като попълването на въпросника за самооценка ще се извърши в рамките на две учебни години с едни и същи ученици, важно е учениците, които го попълват, да не са в последната година на образователната си степен през учебната 2014-2015 г. Това ще рече, че те трябва да бъдат от 5, 6, 8, 9, 10 и 11 клас. Учителите, които изявяват желание да се включат, не е нужно да осигуряват ученици от всички тези класове. Анкетите ще се попълват онлайн в компютърни кабинети, затова е препоръчително да се включат учители по информатика, както и такива, които имат улеснен достъп до кабинети, оборудвани с компютри и интернет, дори да преподават други дисциплини. Ако проявявате интерес, молим да уточните приблизителната бройка ученици, които можете да осигурите.

Попълването на въпросника за самооценка се осъществява в рамките на проекта TABBY – Пътуване в ЕС (Оценка на заплахите от тормоз в – пренасяне на процедури за предпазване в интернет в Европа), финансиран от програмата Daphe III на Европейската комисия. Проектът е продължение на TABBY – Оценка на заплахите от тормоз в интернет, координиран от катедрата по психология на Втория университет на Неапол, и с партньори: Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Центъра за безопасен интернет – България, Университетът на Кипър, Аристотеловият университет в Солун, Фондация ESZTER – Унгария и ChiamaMilano – Италия.

На проекта съдействаха учители и ученици от шест български училища – 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, 85 СОУ „Отец Паисий“ и 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в София, както и Общинско спортно училище „Дръстър“ и ПМГ „Климент Охридски“ в Силистра. В продължението на проекта като партньори се включват и Европейската обсерватория на насилието (Франция), Автономният университет в Мадрид (Испания), Университет „Казимир Велики“ в Полша и TiconBlu – италианска компания, разработваща компютърни игри.