Учители

Заплатите на учителите – според региона и вида на училището

В Стратегията за развитие на педагогическите кадри е записана идеята, заплатите на учителите да завися и от това в кой регион или вид училище в страната работят. Това вече е пуснато за обществено обсъждане от МОН.

Целта е да се стимулират педагозите, които работят в трудни условия или в малки населени места. Сега възнагражденията на учителите зависят в огромна степен от броя на учениците и много малко от усилията, които те полагат за обучението.

Средно за страната брутната заплата е 777 лева, но в повечето училища педагозите вземат не повече от 500 лв., пише „Труд“.