Мнения Ученици

Занимания по интереси в училищата, за да се развият знания, умения и отношения

Над 16 500 занимания по интереси ще се провеждат в 2249 училища в страната до края на 2019 г.

Близо 60% от тях са избрали направленията от STEM – „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и „Природни науки“. „Технологичното направление развива много важни умения у учениците – тези ключови компетентности, които са залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез заниманията по интереси се постигат всички ключови компетенции“. Това уточни Грета Ганчева, директор на Дирекция“ Приобщаващо образование“ към МОН, пред Bloomberg TV.

„Тези ключови компетенции са в 9 групи, с които се постига общообразователна подготовка. Да постигнеш тези компетентности означава да не наблягаш само на знанията по определени предмети, а да ги изучаваш в съвкупност, знания, умения, отношения, за да постигнеш от една страна езикова компетентност, от друга страна математическа компетентност, дигитална, гражданска компетентност, компетентност в областта на културата и изразяването чрез творчество, спорта. Заниманията ще развиват и отношенията – възпитанието в ценности – патриотично, гражданско, здравно, екологично, нравствено“.

Чрез тези занимания по интереси се итнегрират тези ключови компетентности, чрез изучаването на технологиите може да се постигне и езикова компетентност, и изразяване чрез творчество, да се усвоят чрез по-бързия и добрия начин за учениците, така че тези знания, умения, отношения ще се полезни за бъдещия живот на учениците, уточни Ганчева.

За тази календарна година са отпуснати 25 млн. лв., което означава, че от есента ще могат да се формират нови групи, да се включат още ученици и учители като ръководители на тези групи за занимания по интереси. Според нея средствата са достатъчни и са разчетени. А в зависимост от интересите и от начина, по който се развият тези занимания, ще се прецени по какъв начин да осигурят средства за 2020 г.

Ганчева добави, че заниманията по интереси ще се провеждат два пъти седмично, като подрастващите са се включили в няколко направления, като за това няма ограничение.

„Вниманието на децата е традиционно е привлечено от сценичните и танцовите изкуства. Чрез тези изкуства могат много добре да се себеизразяват и да развиват много качества. Привлечени са от шаха. Ние държахме много да има занимания по шах, защото те развиват мисловните процеси и концентрацията на вниманието. В тези нови съвременни условия, когато децата имат хиперактивност, дефицит на внимание, сериозни проблеми, които създават обучителни трудности точно заради поведенчески проблеми, шахът е много важен спорт, който успява да концентрира енергията на децата и вниманието им, развива логическото мислене, което помага за усвояване на знания по всички предмети.“

Ганчева поясни, че повече от 3 000 ученици са проявили интерес към шаха.
Ако дадено училище има дефицит на учители по дадени занимания, то може да се обърне към външни институции – читалища, библиотеки, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни клубове, федерации и други.
Най-предпочитаните от учениците колективни спортове са футбол, волейбол, тенис и баскетбол. За първа година се сформират групи по медийна грамотност и стилистичен анализ на медийната реч. Това ще помогне на учениците да придобият умения да се изразяват добре чрез медиите и да филтрират информацията, която минава през тях.
Малко над 100 училища не са се включили в програмата, а до края на февруари имат възможност да го направят.  Ако не успеят, ще могат да се включват през новата учебна година.
Средствата се разпределят между институциите, като на една са в размер на 1 900 лв. плюс 30 лв. на  ученик.

Източник: bloombergtv.bg